Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

młodsze / starsze

6.30 – 8.30 / 6.30 - 8:15 / – Schodzenie się dzieci

Zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalanie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

8.45 - 9.15 / 8:15 - 8:45 / – Śniadanie

Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych.

Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.15 - 9.20 / 8:45 - 8.55 /  – Modlitwa

Kształtowanie poczucia Bożej Opatrzności poprzez wspólną modlitwę poranną. Wdrażanie do szacunku dla drugiej osoby, do życzliwości, do zgodnej zabawy.

9.20 – 10.20 / 8.55 - 10:30 / – Zajęcia edukacyjne

W sali lub na powietrzu, prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe.

10.20 – 10.40 / 10.30 - 11:00 / – Czynności organizacjno-porządkowe

Wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy, zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności.

10.40 – 11.30 / 11.00 - 12:00 / – Zabawa

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie. W zależności od pogody, zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.30 – 12.10 / 12.00 - 12:45 / – Obiad

Wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.10 – 14.30 / 12.45 - 14:00 / - Relaksacja, młodsze dzieci – leżakowanie

Próby samodzielnego zdejmowania odzieży, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne.

14.30 – 15.00 – Podwieczorek

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych, estetycznych.

15.00 – 18.00 – Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki

W zależności od pogody, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

Zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, prace porządkowe.

Zobacz także