Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Do najmłodszej grupy w przedszkolu - Pszczółek uczęszcza 9 dzieci. W tym roku grupa jest mieszana wiekowo, są dzieci 2,5-letnie oraz 3-letnie. W grupie jest 5 dziewczynek i 4 chłopców. W miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone są zajęcia i zabawy mające na celu zintegrowanie dzieci, wyrabianie współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci oraz umiejętności doprowadzania zaczętych działań do końca. Dzieci uczą się przestrzegania ustalonych norm i zasad dotyczących czasu zabawy i pracy. Doskonalą umiejętności samoobsługowe, ćwiczą sprawność ruchową i manualną. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami oraz budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na placu zabaw oraz spacery w pobliżu przedszkola. Grupą Pszczółek opiekują się p. Beata i p. Kasia. 

Zobacz także