Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

  
W związku z decyzją MEN i na podstawie dotychczasowych deklaracji rodziców z przeprowadzonej ankiety, Organ Prowadzący postanawia, że od 6.05.2020r. nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi.
Prosimy wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety o jej wypełnienie. Jest to dla nas ważne i konieczne do właściwej organizacji pracy przedszkola, w tym opracowania wewnętrznych procedur dotyczących bezpieczeństwa w okresie stanu epidemicznego COVID-19

 
Przedszkole w tym okresie będzie czynne od godz. 7.00 do 18.00. Liczebność w każdej grupie wiekowej będzie ograniczona - maksymalnie 12 dzieci.

 
Zasady obowiązujące Rodziców w czasie pandemii:

  
1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
2. Na terenie placówki umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren Przedszkola są zobowiązane zdezynfekować ręce.
3. Rodzice wyjaśniają dziecku konieczność przestrzegania zasad higieny – częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust itp.
4. W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia, indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną).
5. Opiekunowie dzieci wchodzą na teren placówki w maseczce ochronnej.
6. Rodzic kategorycznie nie przyprowadza dziecka do przedszkola jeśli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
7. Do przedszkola nie przyprowadza się dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe: kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
9. Korzystanie z wewnętrznego placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
10. Zalecane jest, by stałe osoby przyprowadzały dzieci do przedszkola. Ze względu na własne zdrowie i bezpieczeństwo nie powinny to być osoby powyżej 60 roku życia.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami MEN związanymi z otwarciem przedszkoli.
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte 
https://www.gov.pl/…/edukac…/otwieramy-przedszkola-od-6-maja


Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W NASZYM PRZEDSZKOLU SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH:

6 - LATKI (ZERÓWKA)

3 - LATKI

2,5 - LATKI 

Szczegóły można poznać w sekretariacie - kontakt znajduje się tutaj.


ETAPY REKRUTACJI 2022/2023

KONTYNUACJA DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Do 04.03.2022 r.:

Złożenie karty zapisu

REKRUTACJA NOWYCH DZECI

Do 15.03.2022 r.:

zapisanie dziecka w formularzu online.

DNI OTWARTE 12.03.2022 r. oraz 23.04.2022 r.

w godz. 9:00 - 11:30: spotkanie z nauczycielami i dyrektorem, oglądanie przedszkola.

Do 13.05.2022 r.:

Przed przyjęciem Dziecka do przedszkola Siostra Dyrektor Zofia Pliszka zaprasza Rodziców wraz z Dzieckiem na spotkanie indywidualne. Jest to warunek konieczny przyjęcia Dziecka. Prosimy o umawianie się drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną (660 912 903). Na spotkanie przynosimy komplet wypełnionych dokumentów:

Ostateczny termin dostarczenia tych dokumentów to 27.05.2022 r. 

W tym terminie należy także wpłacić bezzwrotne wpisowe (200 zł na konto przedszkola: Santander Bank Polska SA 07 1090 1753 0000 0001 1975 7622)

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 31.05.2022 r. (informację wyślemy drogą mailową; można też dowiadywać się telefonicznie: 22 781 10 30)


O przyjęciu do Przedszkola Sióstr Rodziny Maryi w Markach decydują:

  • akceptacja katolickiego charakteru przedszkola i REGULAMINU,
  • rozmowa Dyrektora z Rodzicami i dzieckiem.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kontynuujące uczęszczanie do naszego przedszkola.

W razie małej liczby zgłoszonych dzieci 2,5 i 3 letnich, dzieci te zostaną połączone w jedną grupę.

Grupy w przedszkolu są również łączone doraźnie w ciągu roku (np. krótkotrwała nieobecność nauczyciela, mała liczba dzieci w danym dniu). Maksymalna liczba dzieci w połączonej grupie to 25.

LOGIN TO IMIĘ I NAZWISKO RODZICA PISANE RAZEM Z WIELKIEJ LITERY, NP. JanKowalski
HASŁEM JEST PIERWSZE 6 CYFR NUMERU PESEL RODZICA!

Pozwólcie dzieciom!

CELE DZIAŁANIA:

1) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 11 SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH ORAZ ŻŁOBKA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W MARKACH.
2) WSPIERANIE ROZBUDOWY I WYPOSAŻENIA BAZY PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, FINANSOWANIE ZAKUPU POMOCY NAUKOWYCH I SZKOLNYCH, DOFINANSOWANIE WSZELKICH INWESTYCJI I REMONTÓW BUDYNKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH.
3) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ INTELEKTUALNY, EMOCJONALNY, PSYCHICZNY, MORALNY I DUCHOWY DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH.
4) UMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY.
5) POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
6) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
7) KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH OCHRONĘ DÓBR KULTURY, SZTUKI I TRADYCJI NARODOWEJ.
8) DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI.
9) DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY.
10) WSPIERANIE ROZWOJU POSTAW INNOWACYJNYCH I KREATYWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
11) REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY RODZINOM I OSOBOM WYCHOWUJĄCYM DZIECI, BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 12) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
13) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TURYSTYKI, KRAJOZNAWSTWA I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
14) UPOWSZECHNIANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIZJI CZŁOWIEKA I ŚWIATA.
15) UPOWSZECHNIANIE REKREACJI, WYPOCZYNKU, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. CIĄG DALSZY W STATUCIE

PREZES ZARZĄDU: s. Zofia Pliszka
CZŁONEK ZARZĄDU: s. Justyna Józefko
CZŁONEK ZARZĄDU: Jarosław Kumor
CZŁONEK ZARZĄDU: Mariusz Marcinkowski

SIEDZIBA:
Marki, ul. Kasztanowa 21

PKO BP
56 1020 1042 0000 8302 0402 7256

Zobacz także