Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Logopeda:

Jacek Pasternak (dzieci z grup Żabki i Jeżyki)

  • wtorek godz. 10:00 - 16:30
  • czwartek godz. 10:00 - 16:30

Agnieszka Dąbrowska (dzieci z grup Motylki i Biedronki)

  • poniedziałek godz. 8:00 - 15:00
  • środa godz. 8:00 - 13:00

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od rodziców dzieci oraz od nauczycieli.

Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na: systematyczności, stopniowaniu trudności, utrwalaniu, aktywnym i świadomym udziale dziecka.

Prowadzone ćwiczenia obejmują:

- pracę nad bogaceniem słownika
- pracę nad stymulacją świadomości językowej, m.in. kształceniem form gramatycznych
- pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).

W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. Są to zajęcia, które mogą przynieść owoc dopiero wtedy, gdy będą wiernie kontynuowane w domu.

Zobacz także