Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Psycholog:

Kinga Morawska

  • poniedziałek godz. 09:00 - 16:00
  • wtorek godz. 12:00 - 17:00
  • czwartek godz. 09:00 - 15:00
  • piątek godz. 11:00 - 15:00

W ramach opieki psychologicznej na terenie przedszkola psycholog prowadzi obserwacje dzieci w grupach celem rozpoznawania (w miarę potrzeb) przyczyn niepożądanych zachowań, trudności wychowawczych czy adaptacyjnych. Przeprowadzana jest również diagnoza możliwości dziecka i wstępna diagnoza gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego. Prowadzone są działania wspierające rodziców i wychowawców w postaci konsultacji, wymiany doświadczeń, dostarczania informacji o przyczynach i konsekwencjach różnych zachowań dziecka, sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i metodach wspierania dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Psycholog prowadzi także zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi systematycznego wspierania rozwoju.

Zobacz także