Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przedstawiamy Wam, drodzy Rodzice, ofertę zajęć terapeutycznych dostępnych w naszym przedszkolu (m.in. terapia integracji sensorycznej).

Zapisy u Pani Angeliki – pedagog w naszej szkole. Tel. 500 790 460.

1. Diagnoza Integracji Sensorycznej

3 spotkania (wywiad/obserwacja/omówienie diagnozy)

Na diagnozę składają się:

Wywiad z rodzicami – ta część badania będzie dotyczyć przebiegu ciąży i porodu oraz rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów.

Kwestionariusze – pamiętając o tym, ze to rodzic najlepiej zna swoją pociechę, będę prosić o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących szczegółowego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

Próby kliniczne - dziecko jest pod moją obserwacją w istocie spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zlecanych, gdzie ma do wykonania konkretne zadania lub ćwiczenia, dzięki którym zdiagnozuję i sprawdzę napięcie mięśniowe, pracę oczu, mechanizmy równoważne, koordynację ruchową. 

Testy kalifornijskie - mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Testy składają się z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

Podsumowanie diagnozy - to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń.


 

 

Spotkania indywidualne

80zł/wizyta

2.    Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z wskazaniem do zajęć integracji sensorycznej, opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub diagnozy, czyli oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej. Głównym celem terapii jest proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, reaguje adekwatną reakcją.


Spotkania indywidualne

3.   Terapia korekcyjno-kompensacyjna/ terapia pedagogiczna

To specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania. Celem zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Zdiagnozowanie u dziecka dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii wskazuje przyczynę niepowodzeń szkolnych, ale to dopiero początek drogi do sukcesu. Dyslektycy są zdolnymi ludźmi obdarzonymi niezwykłą wyobraźnią, wyrównującą braki wynikające z dysfunkcji, ale potrzebują wsparcia, które mogą otrzymać na terapii pedagogicznej. Praca nad poprawą techniką pisania i czytania bywa żmudna i męcząca, ale można ją urozmaicić grami edukacyjnymi i zabawami. Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy. Sukcesy dodają skrzydeł, a każdy dyslektyk ich potrzebuje.


 

Spotkania indywidualne

 

4.   Terapia ręki/ motoryka mała

Motoryka mała określa zespół wszelkich czynności, które są wykonywane przy pomocy rąk. Objawy, które najczęściej występują w przypadku zaburzeń motoryki małej to:

- trudności w posługiwaniu się przedmiotami codziennego użytku, takimi jak łyżka czy widelec,

- zaburzenie związane z nadmiernym lub zbyt małym napięciem mięśni,

- brak koordynacji ruchu palców, dłoni i przedramion,

- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas czynności wykonywanych pod kontrolą wzroku, które występują u dzieci w postaci problemów z  rysowaniem czy wykonywaniem figurek z plasteliny,

- szybkość ruchów niedostosowana do wykonywanego aktualnie zadania.


Spotkania indywidualne

 

5.   Trening Umiejętności Społecznych

Jeśli Państwa dziecko,

- nie odczuwa chęci zapoznania się z rówieśnikami,

- izoluje się kiedy inne dzieci się bawią,

- nie wykazuje aktywności w czynnościach, które lubi, ale tylko poza funkcjonowaniem w grupie, 

- trudno mu porozumieć się z rówieśnikami,

- odczuwa lęk, gdy idzie na nowe zajęcia czy urodziny kolegi,

- w sytuacji odmowy, zmiany planu wpada w dużą złość,

- nazbyt często powtarza ”mi się nie uda…, nie dam rady”,

- nie mówi rówieśnikom, kiedy coś mu się nie podoba lub czegoś nie chce,

- odmawia spotkań z rówieśnikami,

- nie rozumie, nie rozróżnia emocji,

- nie potrafi negocjować,

- nie inicjuje rozmowy,

na tych zajęciach Państwa dziecko wypracuje umiejętności prospołeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie bez zatracania swojej indywidualności.


 

Czas wizyt terapeutycznych to 45 lub 60 min i uzależniony jest od wieku oraz potrzeb uczestnika, ale też od rodzaju zajęć. 

W sytuacji zainteresowania ofertą zajęć terapeutycznych, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 500 790 460.

 

Spotkania grupowe

(3- 7 uczestników)

Zobacz także