Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W naszych placówkach staramy się tworzyć atmosferę domu rodzinnego współdziałając z rodziną dziecka w myśl personalizmu i wartości chrześcijańskich. Program nauczania i wychowania ukierunkowany jest na dziecko i umożliwia jego wszechstronny, integralny i harmonijny rozwój. Kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych. Wspomagamy dzieci w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, ucząc asertywnych zachowań, odróżniania dobra od zła oraz rozwiązywania problemów bez
stosowania przemocy. Wychowujemy dzieci do wolności, ale nie samowoli, poprzez stawianie granic i nie uleganie szantażom i wymuszeniom. Szanujemy prawa dziecka wskazując jednocześnie na jego obowiązki i konsekwencje wyborów. Wspieramy dzieci w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań poprzez dostosowanie bogatej oferty zajęć dodatkowych i imprez kulturalnych. Pragniemy ukształtować człowieka kochającego Boga i bliźniego, wszechstronnie uzdolnionego, o pięknym i szlachetnym sercu.

Zgodnie z tym co mówił św. Jan Paweł II:
W wychowaniu chodzi o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Dużą wagę przywiązujemy do wychowania w duchu miłości Ojczyzny i tożsamości narodowej. Staramy się służyć dla dobra samych dzieci, ich rodzin, społeczności lokalnej, Ojczyzny a w konsekwencji całego świata! Jedna iskierka może rozpalić wielki ogień. Pragniemy, by nasi uczniowie stawali się takimi zarzewiami mądrości, dobra, wiary, kreatywności i radości gdziekolwiek udadzą się w dorosłym życiu, pamiętając skąd wyszli i dokąd zmierzają…

Tylko siła pracy i ofiary może zbawić tak człowieka jak i naród, byle praca płynęła z miłości obowiązku, ofiara zaś, z miłości Boga i bliźniego.
św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Zobacz także