Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

  
W związku z decyzją MEN i na podstawie dotychczasowych deklaracji rodziców z przeprowadzonej ankiety, Organ Prowadzący postanawia, że od 6.05.2020r. nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi.
Prosimy wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety o jej wypełnienie. Jest to dla nas ważne i konieczne do właściwej organizacji pracy przedszkola, w tym opracowania wewnętrznych procedur dotyczących bezpieczeństwa w okresie stanu epidemicznego COVID-19

 
Przedszkole w tym okresie będzie czynne od godz. 7.00 do 18.00. Liczebność w każdej grupie wiekowej będzie ograniczona - maksymalnie 12 dzieci.

 
Zasady obowiązujące Rodziców w czasie pandemii:

  
1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
2. Na terenie placówki umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren Przedszkola są zobowiązane zdezynfekować ręce.
3. Rodzice wyjaśniają dziecku konieczność przestrzegania zasad higieny – częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust itp.
4. W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia, indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną).
5. Opiekunowie dzieci wchodzą na teren placówki w maseczce ochronnej.
6. Rodzic kategorycznie nie przyprowadza dziecka do przedszkola jeśli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
7. Do przedszkola nie przyprowadza się dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe: kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
9. Korzystanie z wewnętrznego placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
10. Zalecane jest, by stałe osoby przyprowadzały dzieci do przedszkola. Ze względu na własne zdrowie i bezpieczeństwo nie powinny to być osoby powyżej 60 roku życia.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami MEN związanymi z otwarciem przedszkoli.
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte 
https://www.gov.pl/…/edukac…/otwieramy-przedszkola-od-6-maja


Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

Zobacz także