Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Katecheza - 1 x w tygodniu

Katechezę prowadzą: siostra Kamila w grupach: Sówek, Jeżyków, Motylków, Biedronek i Pszczółek oraz siostra Elżbieta w grupie Żabek. Zajęcia pozwalają dzieciom na radosne poznawanie Boga poprzez rozmaite zabawy dydaktyczne i inscenizacje. W tym przypadku nie chodzi o zabawę typu czysto rekreacyjnego, ale o takie zajęcia z dziećmi, w których ruch i konkretne czynności stanowią okazję do nabywania nowych doświadczeń i odkrywania nowych pojęć religijnych. Zabawa podczas katechezy posiada dużą wartość wychowawczą, dostarcza dzieciom wiele satysfakcji, wzbogaca ich przeżycia i umożliwia im uzewnętrznienie swoich doznań i potrzeb duchowych.

     

Gimnastyka korekcyjna - 2 x w tygodniu

Dzieci uwielbiają ruch. Przedszkolaki wprost kipią energią, a zajęcia ruchowe są wspaniałą okazją do wykorzystania jej nadmiaru i skierowania go na właściwe tory. Dyscyplinują one grupę, uczą współdziałania, integrują zespół. Świetnie rozwijają orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, dlatego też w naszym przedszkolu oprócz codziennych zajęć ruchowych wynikających z realizacji podstawy programowej – dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyczne. Mają one na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej. Gimnastykę prowadzi pan Michał.

     

Rytmika - 2 x w tygodniu

Głównym celem tych zajęć, prowadzonych przez wybitną rytmiczkę panią Elżbietę, jest umuzykalnianie dzieci oraz rozwijanie ich zdolności poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Zajęcia te pozwalają na rozwój aktywności twórczej dziecka, wrażliwości słuchowej i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Podczas różnorodnych zabaw dzieci uczą się prawidłowych reakcji na bodźce dźwiękowe (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), kształtują poczucie rytmu i orientację przestrzenną.

Metoda Emila Jaques-Dalcroze'a, którą prowadzone są zajęcia, zakłada angażowanie wszystkich możliwych zmysłów jednocześnie. Przeprowadzane są ćwiczenia rozwijające inteligencję, potencjał twórczy, samodzielność myślenia, podzielność uwagi, szybkość reakcji, umiejętność współpracy w grupie. Zajęcia rozwijają nie tylko słuch, ale także motorykę dużą i małą, wpływają kształtująco na sferę emocjonalną, odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi i wyobraźni. A wszystko to dokonuje się w rytmie wspaniałej zabawy.

     

Język angielski - 2 x w tygodniu

Głównym celem nauki języka angielskiego, prowadzonego przez panią Monikę jest zapoznanie przedszkolaków z obcymi dźwiękami oraz zrozumienie ich, a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej. Nauka odbywa się w sposób naturalny, poprzez zabawę opartą na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. Dzieci uczą się też piosenek, rymowanek i wierszyków.

 
     
 

Śpiew z gitarą - 1 x w tygodniu

Co tydzień do przedszkola przychodzi pani Ania na śpiew z gitarą. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie dziecka na świat muzyki, a przede wszystkim rozwój słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Dzieci uczą się różnych piosenek związanych tematycznie z rokiem kalendarzowym i liturgicznym, które następnie prezentują podczas wspólnych spotkań i uroczystości przedszkolnych, m.in. na przedszkolnych Mszach Świętych.

   

Klub Młodego Odkrywcy - 1 x w miesiącu

Zajęcia, prowadzone przez siostrę Kamilę i siostrę Magdalenę, skierowane są do dzieci z najstarszych grup (Jeżyki i Żabki). Celem naszych spotkań nie jest wykształcenie geniuszy. Nie są one zarezerwowane dla "wybitnych". Nie poznajemy trudnych nazw zjawisk fizycznych czy reakcji chemicznych. Podczas zajęć dobrze się bawimy, a przy okazji rozbudzamy ciekawość świata oraz chęć kreatywnego i odważnego odkrywania. Czasami jest kolorowo, mokro, “wybuchowo”, innym razem trochę brudno, ale zawsze radośnie i bezpiecznie.

Zobacz także