Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ETAPY REKRUTACJI 2024/2025

 

KONTYNUACJA DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Do 15.03.2024 r.:

Złożenie karty zapisu

 

REKRUTACJA NOWYCH DZECI

zapisanie dziecka w formularzu online.

 

DNI OTWARTE 23.03.2024r oraz 06.04.2024r. (prosimy o przyniesienie butów na zmianę)

w godz. 9:00-11:30: spotkanie z nauczycielami i dyrektorem, oglądanie przedszkola

Przed przyjęciem Dziecka do przedszkola Siostra Dyrektor Zofia Pliszka zaprasza Rodziców wraz z Dzieckiem na spotkanie indywidualne. Jest to warunek konieczny przyjęcia Dziecka do naszego przedszkola. Prosimy o umawianie się drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną (660 912 903). Na spotkanie przynosimy komplet wypełnionych dokumentów:

 

Bezzwrotne wpisowe należy wpłacić najpóźniej do 14 czerwca 2024r. (300 zł na konto przedszkola: Santander Bank Polska SA 07 1090 1753 0000 0001 1975 7622).

 

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 24.05.2024 r. (informację wyślemy drogą mailową; można też dowiadywać się telefonicznie: 22 781 10 30)

 


O przyjęciu do Przedszkola Sióstr Rodziny Maryi w Markach decydują:

  • akceptacja katolickiego charakteru przedszkola i REGULAMINU,
  • rozmowa Dyrektora z Rodzicami i dzieckiem.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kontynuujące uczęszczanie do naszego przedszkola.

W razie małej liczby zgłoszonych dzieci 2,5 i 3 letnich, dzieci te zostaną połączone w jedną grupę.

Grupy w przedszkolu są również łączone doraźnie w ciągu roku (np. krótkotrwała nieobecność nauczyciela, mała liczba dzieci w danym dniu). Maksymalna liczba dzieci w połączonej grupie to 25.

Grupa 2,5 oraz 3 i 4 latków zostaje przeniesiona do budynku obecnego żłobka. Grupa 5 i 6 latków zostaje w budynku obecnego przedszkola.

Psycholog:

Kinga Morawska

  • poniedziałek godz. 09:00 - 16:00
  • wtorek godz. 12:00 - 17:00
  • czwartek godz. 09:00 - 15:00
  • piątek godz. 11:00 - 15:00

W ramach opieki psychologicznej na terenie przedszkola psycholog prowadzi obserwacje dzieci w grupach celem rozpoznawania (w miarę potrzeb) przyczyn niepożądanych zachowań, trudności wychowawczych czy adaptacyjnych. Przeprowadzana jest również diagnoza możliwości dziecka i wstępna diagnoza gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego. Prowadzone są działania wspierające rodziców i wychowawców w postaci konsultacji, wymiany doświadczeń, dostarczania informacji o przyczynach i konsekwencjach różnych zachowań dziecka, sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i metodach wspierania dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Psycholog prowadzi także zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi systematycznego wspierania rozwoju.

Tańce - 2 x w tygodniu

Taniec nadaje ruchom dziecka lekkości, sprężystości, gibkości, a ponadto wprowadza do zajęć przedszkolnych zabawę i odprężenie. Ta forma aktywności wpływa na kształtowanie precyzji ruchu, wyrabia elegancję i estetykę, pozwala pozbyć się kompleksów i nieśmiałości. Podczas zajęć tanecznych dzieci poznają różne układy i figury taneczne, które potem mogą zaprezentować na przedszkolnych uroczystościach. Zajęcia prowadzi p. Marek.

     

Szachy - 1 x w tygodniu

Szachy to połączenie sportu, gry logicznej i sztuki. Szachy w przedszkolu uczą koncentracji, logicznego myślenia, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, a także szacunku do przeciwnika. Rozwijają pamięć i zdolności matematyczne. Dzieci przygotowują się do gry w turniejach, poznają przepisy, uczą się przestrzegania zasad, poznają zegar szachowy i historię gry w szachy. Zajęcia odbywają się w grupach 8-10 osobowych. Prowadzi je p. Marcin.

     

 

Zajęcia teatralno-wokalne - 1 x w tygodniu

Teatr dla dzieci jest rzeczywistością wyjątkową. Pozwala rozwijać naturalne formy dziecięcej ekspresji od ruchu poprzez mowę do śpiewu. Jest miejscem rozbudowującym wyobraźnię. Zajęcia teatralne sprzyjają umuzykalnieniu, koncentracji uwagi, uczą pracy zespołowej, rozwijają poczucie rytmu. To doskonała przestrzeń aktywizująca spontaniczną kreatywność dzieci i rozładowująca gromadzone w nich emocje. Dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia doskonalą swoją mowę oraz pamięć, uczą się wytrwałości, wrażliwości i odpowiedzialności. Przez cały rok tworzą, wymyślają, uczą i bawią się, by w końcu odważnie wystąpić przed publicznością. Zajęcia prowadzone są przez p. Bartka i p. Beatę.

     

Plastyka - 1 x w tygodniu 

Malowanie i rysowanie dla dziecka to zabawa i nauka jednocześnie. Na zajęciach  poznajemy kolory i kształty, różne techniki plastyczne, rozwijamy umiejętności, a także ćwiczymy rozwój sprawności motorycznej. Ćwiczenia małej motoryki to podstawa z uwagi na fakt, że stanowi to doskonałe przygotowanie ręki do nauki pisania, co więcej ma wpływ na rozwój mowy! Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków wiążą się z korzyściami: wzbogacają osobowość dziecka, pozwalają dać wyraz uczuciom, uczą skupienia się przez jakiś czas na jednej czynności, rozwijają  pamięć oraz wrażliwość artystyczną dziecka, kształtują wyobraźnię, pobudzają zdolność myślenia, zaspokajają potrzebę aktywnościZapraszamy do świata twórczości i wyobraźni, pod kierunkiem p. Ireny.

 
     

Leśna stolarnia - 2 x w miesiącu   

Zajęcia dają impuls do leśnych wędrówek, łącząc technikę z edukacją leśną. Prowadzone są głównie w oparciu o roczny cykl przyrodniczy i wydarzeń kalendarzowych, dzięki czemu dzieci doświadczają również wartości patriotycznych, religijnych i przyrodniczo – ekologicznych. Dzieci mają możliwość używać młotków i nie tylko! Poza oczywistą radością tworzenia, uczą się wkładania w pracę wysiłku, wytrwałości, cierpliwości i precyzji. Eksperymentują i wspólnie z prowadzącym wykonują przedmioty z drewna wg wybranego tematu, np. zabawka z drewna, stojak na kredki, krzyż drewniany.

     

  

Logopeda:

Jacek Pasternak (dzieci z grup Żabki i Jeżyki)

  • wtorek godz. 10:00 - 16:30
  • czwartek godz. 10:00 - 16:30

Agnieszka Dąbrowska (dzieci z grup Motylki i Biedronki)

  • poniedziałek godz. 8:00 - 15:00
  • środa godz. 8:00 - 13:00

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od rodziców dzieci oraz od nauczycieli.

Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na: systematyczności, stopniowaniu trudności, utrwalaniu, aktywnym i świadomym udziale dziecka.

Prowadzone ćwiczenia obejmują:

- pracę nad bogaceniem słownika
- pracę nad stymulacją świadomości językowej, m.in. kształceniem form gramatycznych
- pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).

W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. Są to zajęcia, które mogą przynieść owoc dopiero wtedy, gdy będą wiernie kontynuowane w domu.

Katecheza - 1 x w tygodniu

Katechezę prowadzą: siostra Kamila w grupach: Sówek, Jeżyków, Motylków, Biedronek i Pszczółek oraz siostra Elżbieta w grupie Żabek. Zajęcia pozwalają dzieciom na radosne poznawanie Boga poprzez rozmaite zabawy dydaktyczne i inscenizacje. W tym przypadku nie chodzi o zabawę typu czysto rekreacyjnego, ale o takie zajęcia z dziećmi, w których ruch i konkretne czynności stanowią okazję do nabywania nowych doświadczeń i odkrywania nowych pojęć religijnych. Zabawa podczas katechezy posiada dużą wartość wychowawczą, dostarcza dzieciom wiele satysfakcji, wzbogaca ich przeżycia i umożliwia im uzewnętrznienie swoich doznań i potrzeb duchowych.

     

Gimnastyka korekcyjna - 2 x w tygodniu

Dzieci uwielbiają ruch. Przedszkolaki wprost kipią energią, a zajęcia ruchowe są wspaniałą okazją do wykorzystania jej nadmiaru i skierowania go na właściwe tory. Dyscyplinują one grupę, uczą współdziałania, integrują zespół. Świetnie rozwijają orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, dlatego też w naszym przedszkolu oprócz codziennych zajęć ruchowych wynikających z realizacji podstawy programowej – dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyczne. Mają one na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej. Gimnastykę prowadzi pan Michał.

     

Rytmika - 2 x w tygodniu

Głównym celem tych zajęć, prowadzonych przez wybitną rytmiczkę panią Elżbietę, jest umuzykalnianie dzieci oraz rozwijanie ich zdolności poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Zajęcia te pozwalają na rozwój aktywności twórczej dziecka, wrażliwości słuchowej i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Podczas różnorodnych zabaw dzieci uczą się prawidłowych reakcji na bodźce dźwiękowe (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), kształtują poczucie rytmu i orientację przestrzenną.

Metoda Emila Jaques-Dalcroze'a, którą prowadzone są zajęcia, zakłada angażowanie wszystkich możliwych zmysłów jednocześnie. Przeprowadzane są ćwiczenia rozwijające inteligencję, potencjał twórczy, samodzielność myślenia, podzielność uwagi, szybkość reakcji, umiejętność współpracy w grupie. Zajęcia rozwijają nie tylko słuch, ale także motorykę dużą i małą, wpływają kształtująco na sferę emocjonalną, odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi i wyobraźni. A wszystko to dokonuje się w rytmie wspaniałej zabawy.

     

Język angielski - 2 x w tygodniu

Głównym celem nauki języka angielskiego, prowadzonego przez panią Monikę jest zapoznanie przedszkolaków z obcymi dźwiękami oraz zrozumienie ich, a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej. Nauka odbywa się w sposób naturalny, poprzez zabawę opartą na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. Dzieci uczą się też piosenek, rymowanek i wierszyków.

 
     
 

Śpiew z gitarą - 1 x w tygodniu

Co tydzień do przedszkola przychodzi pani Ania na śpiew z gitarą. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie dziecka na świat muzyki, a przede wszystkim rozwój słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Dzieci uczą się różnych piosenek związanych tematycznie z rokiem kalendarzowym i liturgicznym, które następnie prezentują podczas wspólnych spotkań i uroczystości przedszkolnych, m.in. na przedszkolnych Mszach Świętych.

   

Klub Młodego Odkrywcy - 1 x w miesiącu

Zajęcia, prowadzone przez siostrę Kamilę i siostrę Magdalenę, skierowane są do dzieci z najstarszych grup (Jeżyki i Żabki). Celem naszych spotkań nie jest wykształcenie geniuszy. Nie są one zarezerwowane dla "wybitnych". Nie poznajemy trudnych nazw zjawisk fizycznych czy reakcji chemicznych. Podczas zajęć dobrze się bawimy, a przy okazji rozbudzamy ciekawość świata oraz chęć kreatywnego i odważnego odkrywania. Czasami jest kolorowo, mokro, “wybuchowo”, innym razem trochę brudno, ale zawsze radośnie i bezpiecznie.

Podkategorie

Zobacz także